พลชนะ Apartment 1

3,000.00 ฿

ค่าเช่าเริ่มต้น ต่อเดือน : 3000 บาท